AKAİD OKUMALARI BAŞLIYOR!

AKAİD OKUMALARI BAŞLIYOR!

Şahsiyet Akademisi Atölyeleri, İstanbul’da herhangi bir ortaöğrenim kurumunda okuyan erkek öğrencilere yöneliktir. Şahsiyet Akademisi’nin dört yıllık hafta sonu programından bağımsız olarak organize edilerek; hafta içi okuma programları ve atölyeler şeklinde planlandı.

31 Ocak 2019 Perşembe Saat 14:54

Dersin Adı: Akaid Okumaları

Dersin Amacı:  Akaid insanın imanını küfre düşmekten, şüphelerden koruyarak taklidden tahkîke, ilme’l-yakînden hakka’l-yakîne, ihsana ulaştırarak dünyada salâha (iyiliğe), âhirette felâh ve necâta ulaştırır.

Dersin İçeriği: Kısaca  usûli selâsedir: İlâhiyat- Nübüvvat ve semi’yyâttır. İnanç esaslarının teorik konularını Kur’ân’daki bazı âyetlerden ve başta Cibrîl hadisi olmak üzre çeşitli hadislerden hareketle  “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhirete ve kadere imân” şeklindeki altı esâsta (usûl-i sitte)de özetlenmiştir.

Dersimizde klasik akaid metinlerinin günümüze yansıyan durumlarıyla günümüz meseleleri ele alınacaktır.

Dersin çıktısı: Bu ders sonunda öğrenci;

-          İnanç esaslarının teorik konularına hakim olur.

-          İnanç, iman ve ibadetlerin esaslarını irdeler.

-          Klasik akaid metinlerine vukufiyet sağlar ve itikadi bağlamda her türlü soruna cevap bulabilecektir.

Eğitimci; Mustafa Köseoğlu

1978 yılında Kahramanmaraş, Elbistan ilçesinde doğdu.  İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Elbistan’da tamamladı. İlahiyat alanında öğrenim görmek için  1996-2000 yıllarında Sudan, Câmiâül’l Afrikıyye’l- Âlemiyye‘de (Sudan Uluslararası Afrika üniversitesi) Külliyetüş-Şer’îa ve’l-Kânun fakültesinde okudu. 2005-2008 yıllarında Suriye’nin Şam ketinde ilmî ders halkalarına katıldı. 2008-2013 yılları arasında Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi(İLAM)’da görev yaptı. İlamda Akaidi Tahaviyye şerhleri, Kaside-i Emâli şerhi, Nesefî akidesi, el-İhtiyar, Lübab, Nuru’l-İzah, Riyazü’s-salihîn vb. dersler verdi. 2009 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Şârika’da ilmî ders halkalarına katıldı ve ilmî icâzetler aldı. Bu yıllarda Mehmet Emin Saraç ve Hüsnü Geçer hocalardan ilmî icâzetler aldı. 2012 Yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca ataması yapılarak Üsküdar’da İmam Hatip olarak göreve başladı. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2015 yılında Marmara Üniversitesi’nden Pedegojik Formasyon Eğitim programını bitirerek sertifika aldı. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. 2015 yılında yüksek lisansa başladığı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Temel İslam Bilimleri alanından “Ebu Hayyân’ın El-Bahru’l-Muhît Adlı Eserinin Beyân İlmi Açısından Tahlili” teziyle 2017 yılında mezun oldu.

            Halen  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Temel İslam Bilimleri alanında Doktora yapmaktadır.  Uluslararası Müslüman Alimler Derneği (UMAD) ve Ehli Sünnet Alimler Birliği (ESAB) üyesidir.  İyi derecede Osmanlı Türkçesi ve Arapça bilmektedir. Evli ve Üç çocuk babasıdır.

      Çalışmaları

1-     Kenzü’l İrfan Osmanlıca Arapça Tashih ve Tahriçi Yasin Yayınevi 2010stanbul

2-     Nuru’l İzah üzerine Ta’likat  (Arapça)Yasin Yayınevi 2014

3-     Kırk Hadis Tercüme ve İzahı Yasin Yayınevi 2014

4-     Kolay Osmanlıca Serisi 1-2 Rahmi Tura ile birlikte 2014 Yasin Yayınevi İstanbul

5-     Esmâüllâhi’l-Hüsnâ  (Ter. Sad.) Seyyid Cemâleddin Arvasî Lüleburgaz Eğt Kült. Deneği 2015

6-     Faziletleriyle Hac ve Umre (Ter. Sad.) Seyyid Cemâleddin Arvasî Lüleburgaz Eğt Kült. Deneği 2015

7-     Talimü’l-Müteallim Tercümesi ve İzâhı. Kitap Kalbi Yayınları İstanbul 2015

8-     Talimü’l Müteallim Tahkik ve Ta’lik  (Arapça) Kitap Kalbi Yayınları İstanbul 2015

Makaleler

1-     Allâh’a Yaklaşmanın İfadesi Kurban Şefkat Yolu Dergisi Sayı 8

http://www.sefkatdergisi.com/sayi-8/206-allaha-yaknlasmann-ifadesi-kurban.html

2-     Kazaya Kurban Gitmeyelim Şefkat Yolu Dergisi Sayı 9

http://www.sefkatdergisi.com/sayi-9/235-kazvya-kurban-gitmeyelim.html

3-     Cibril Hadisi ve Kader Üzerine, Şefkat Yolu Dergisi Sayı 10

http://www.sefkatdergisi.com/sayi-10/252-cibril-hadisi-ve-kader-uzerine.html


Başvuru İçin TIKLAYINIZPROGRAMDA HANGİ DERSLER VERİLMEKTEDİR?

Okumalar: Akaid Okumaları, Siyer-i Nebî Okumaları, Diriliş Okumaları, Türkiye’nin Siyasal Okumaları, Film Okumaları, İslam Şehir Morfolojisi Okumaları (okumalardan en az birinin seçilmesi zorunludur.)

Atölyeler: Web Yazılım Geliştirme, Diksiyon Ve Hitabet, Senaryo ve Kısa Film, Fotoğrafçılık, Robotik Ve Kodlama, Fransızca ve Farsça Atölyeleri

Seminerler: Programda her ayın ilk cuması Bir Kavram Bir Şahsiyet, ikinci cuması Bir Konu Bir Şahsiyet, üçüncü cuması Bir Şahsiyet Bir Şahsiyet, her ayın son cuması ise Kalem’den Kelama Buluşmalar şeklinde seminerler düzenlenecektir. Her ay özel bir gündem ile alanında uzman kişiler davet edilecek olup, öğrencilere ilim, bilinç, ufuk, ideal kazandırma ve güncel meselelere dair vukufiyet sağlama niyetiyle seminerler düzenlenecektir.


PROGRAM EĞİTİMLERİ NEREDE YAPILACAKTIR?

Şahsiyet Akademisi Üsküdar Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

AdresAziz Mahmut Hüdayi Mah. Aziz Mahmut Efendi Sk. Cami İçi Şeyh Dairesi, No:1 Üsküdar/ İSTANBUL


PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

 • Program erkek öğrencilere yöneliktir.
 • Program için yazılı veya sözlü bir sınav yapılmayacaktır.
 • Programa katılabilmek için İstanbul’da ikamet ediyor ve herhangi bir ortaöğrenim (lise) kurumunda kayıtlı olmak gerekmektedir.

 PROGRAM KONTENJANI VAR MIDIR?

 • Her okuma ve atölyeye en az 8 kişi başvurması halinde açılacaktır.
 • Her atölye için 20 ve okumalar için 30 kişilik kontenjan olup bu sayıya ulaşıldığında kayıt olanlar yedek listesine yazılacaktır.
PROGRAMA HAFTA İÇİ HER GÜN KATILMAK ZORUNLU MU?

 • Bütün derslere katılma zorunluluğu yoktur. Saatler çakışmadığı müddetçe öğrenci istediği gün ve saatte okuma veya atölye seçimi yapabilir.

PROGRAM ÜCRETLİ Mİ?

 • Okumalar ve atölyelerin eğitimi ücretsizdir.
 • İhtiyaç halinde okuma materyalleri (makale ve kitap) ve atölye kapsamında özel malzemelerin (fotoğraf makinesi, ney, arduino seti vs.) temini öğrenciye aittir.

PROGRAMDA YAZ VE ARA DÖNEMLER NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

 • Programımızda ara dönem veya yazın dersler olmamaktadır ve herhangi bir program planlanmamaktadır.
 • Fakat programı başarıyla takip eden öğrencilere Şahsiyet Akademisi’nin düzenlediği nitelikli ara dönemde beş günlük şehir dışı kaynaşma ve okuma kampı, yaz döneminde ise bir aylık dil eğitim kampına katılma imkânı sunulmaktadır.
 • Kamplara katılım zorunlu değildir.

PROGRAM DÂHİLİNDE BAŞKA NE GİBİ İMKÂNLAR BULUNUYOR?

 • Program boyunca dersleri önemseyen takibini ve devamlılığını sağlayan öğrenciler seçilerek Şahsiyet Akademisi’nin hafta sonu yaptığı dört yıllık eğitim programına istediği takdirde dahil edilecektir.
 • Bunun yanı sıra %80 devamlılık sağlayan öğrencilere katılım sertifikası verilecektir.
 • Öğrencilere talep ettikleri sürece kişisel gelişimlerine ve okul derslerine yönelik rehberlik, danışmanlık imkânı sağlanacaktır.
 • İsteğe bağlı bir günlük motivasyon ve kaynaşma kampları yapılacaktır.
 • Dersler dışında her hafta Cuma günleri Bir Kavram Bir Şahsiyet, Bir Konu Bir Şahsiyet, Bir Şahsiyet Bir Şahsiyet ve Kalem’den Kelam’a Buluşmalar şekline seminer dizileri yapılacaktır.

PROGRAM TAKVİMİ

 • Son Başvuru tarihi:  18.02.2019
 • Derslerin başlangıcı: 18.02.2019
 • Program bitişi:    01.06.2019


PROGRAMDAKİ DERSLERİN GÜN VE SAATLERİ

 

Pazartesi

Ders eğitmeni

Ders saati

 

 

1

Türkiye’nin Siyasal okumaları

Fatih Özmen

19:30-20:30

 

 

2

Diksiyon ve Hitabet Atölyesi

Rasih Turan

18:00-19:30

 

 

3

Farsça Dil Atölyesi

Mehmet Asağ

18:00-19:30

 

 

 

 

Salı

 

 

 

 

1

Akaid Okumaları

Mustafa Köseoğlu

18:00-19:30

 

 

2

Siyer-i Nebî Okumaları

Mutlu Binici

18:00-19.30

 

 

3   

Senaryo ve Kısa Film Atölyesi

Ömer Berat Üstün

Baha Yalnız

19:30-20:30

 

 

 

 

 

Çarşamba

 

 

 

 

1

Diriliş Okumaları

Abdullah Âdem Güneş

18:00-19:30

 

 

2

İstanbul’u Anlama ve Fotoğrafçılık Atölyesi

Zafer Söğüt

18:00-19:30

 

 

3

Robotik ve Kodlama Atölyesi

Bilal Bayraktar-

Recep Tayyip Kılıç 

19:30-20:30

 

 

4        

Web Yazılım Atölyesi


Nasreddin Güneş


19:30-20:30


 

 

Perşembe

 

 

 

 

1

İslam Şehir Morfolojisi Okumaları

Muhammed oran

18:00-19:30

 

 

2

Film Okumaları

Ahmet Yalçınkaya

19:30-21:30

 

 

3

Fransızca Dil Atölyesi

Ali Afşeören

18:00-19:30

 

 

 PAYLAŞ:

Önceki Sonraki

Yorumlar

Yorum Yaz

17 + 4 = ? (İşleminin sonucunu giriniz)